main

Proč je pohodlnějšínakupovatonline

%d0%be%d0%b015Taksituhovím v teplákách a vytahanémdomácímtričku, usrkávámkafe s kreditníkartoupřiruce.Zaposledníchdesetminutužjsemstihlakoupitdvěknížkynadovolenou, novoulegosadu pro Jendu k narozeninám a sadukošil pro manžela (ikdyžsi je tedavůbecnezaslouží). Teď se kochámbotaminanehorázněvysokémpodpatku a pomalu se schyluji k rozhodnutísi je koupit, přestože je stejněnemámkamnosit… Pak měnapadne: pročjsem to takhlenedělalavždycky? Oprotinákupůmpointernetubývalomojeběžnénakupováníneskutečněstresující.

Kdyžjsemsidřívpotřebovalanakoupittřebavýbavunadovolenou – to znamenáplavky pro mě a pro malého, novéhračkynapísek (poněvadž ty staréjsmezapomnělinapředešlédovolené), knížky pro těchpárvolnýchchvilnapláži, když je Jenda s tátou v moři, a třebašortky pro manžela -, vypadalo to zhrubanásledovně:

Takzevšehonejdříve se musímtrochuupravit.Sundattepláky, nandatdžíny a ničímnepotřísněnétriko, kterébeztakbudeušpiněné, jakmile se k němupřiblížíJenda.Vlasyučesatneboalespoňhodit do culíku, nanéstřasenku, naočnístínyneníčas, autobus jedezačtvrthodiny. Po náročnýchpřípravách a ještěnáročnějšícestědorazíme do nákupníhocentra. Jenduuž to nebaví, ikdyžjsmeještěaninezačali.Chcenajíst, napít, nazáchod, chcejítdomů, najíst, napít, nazáchod. Lítámtedyponákupnímcentrujakočamrda tam a zpátky s Jendounaruce. Abych ho uklidnila, začneme v hračkářství, kamzajdeme pro onyhračkynapísek. Jendovi se žádnénelíbí, protožejsouprýmocčervené (červenábyla v tom balíkujedna), takžeodcházímeslegem, které je jistětaképraktickouhračkounapláž. Jendamá ale radost, takžedostávámvzácnýchpětminut, abychsinašlanovéplavky.Musímvzíthned ty první, co vidím, protožepětminutužuběhlo a Jendamusízasenazáchod. Plavky mi siceasinebudou, ale vystačímsi se starými. Dojdu k názoru, žeJendažádnéplavkyvlastněnepotřebuje a manželšortkytaky ne a ženaknížkystejněnebudumítčas, načežodcházímedomů.

%d0%be%d0%b016Oč je nakupování online jednodušší! Můžu se k němuuchýlitkdykoli, kdyJendakoukánapohádkunebosihraje se svýmplážovýmlegem. Kdyžměvyruší se svýmineodkladnýmipožadavky, tak v klidukliknuna “uložit” a k nakupování se pooběděvrátím. Nemusím se strojit, Jenda by bylakorát v šoku, kdybych se najednoudomazačalalíčit a česat.Můžunakupovat v klidu, nemusímnikamjezdit a nabídka je mnohemvětší.Líbí se mi, žesikonečněplavkyvyberupodlevzoru a střihu a nepodletoho, ževisínejblíževchodu do obchodu. A Jendovi se zaselíbí, ženemusítrpět v přecpanémautobuse a pakještěpřecpanějšímnákupáku, zatímco ho zaseboutahámjakohadrovoupanenku a modlím se, aby ten záchodbylnanašempatře. No a manželovi se líbí, žemánajednouplnouskříňoblečení, šortkymádokoncepateryamůžebýt u mořezafrajera. Není ten internet paráda?