main

Dobréčeskéstránky pro hledáníreceptů

Zná to určitěkaždámámaneboženská v domácnosti.Řešíme to každý den.Co vařit?Ostatníčlenovérodinyvětšinounejsoupřílišnápomocní.I když by bylitřebaochotnipřiložitruku k dílu, skoronikdyvámnepomohouvymyslet, co tedaukuchtit.Naštěstí v tom nejsmesamy a dnes se dánainternetunajítneskutečnémnožstvíúžasnýchreceptů (jenškoda, ženám je ten internet ještěneumíisámuvařit).

Internet vskutkumůžefungovatjakovýbornákuchařka, obzvlášťmáte-li například tablet, kterýsimůžetevzít s sebou do kuchyně, a míttakreceptvždypřiruce.Má to všakjedenháček: těchreceptů je online hrozněmoc! Ažpřílišmoc.Kdetedyhledat?Záležísamozřejměna tom, co rádivaříte, co vámchutná, jakdlouhomůžetestrávit v kuchyniatd. Jájsemsioblíbilanapříkladtytostránky:

Apetit online

%d0%be%d0%b022ČasopisApetitbylvždyjeden z mýchoblíbenců.Ještěstálejichmámdomavelkýštos a pravidelně z nichčerpámkuchařskouinspiraci.Teďuž ale časopismocnekupuji, protožespoustabezvareceptů je zdarmanajejichwebovéstránce: www.apetitonline.cz .Tadynajdetereceptyvšechdruhů, ale jedná se spíše o mezinárodníjídla s ingrediencemi, které u násnejsouzatímnutněznámé. To měprávěnaApetitubaví, ale nemusí to být pro každého.

Albert

Překvapivěskvěléreceptyčerpámtakyzestránek Alberta – ano, tohosupermarketu.Majístránky s nepřebernouzásoboureceptůvšechdruhů, pěkněrozdělených do přehlednýchkategoriínapř. podletypukuchyně, typuvaření, dobypřípravyapod. Všechnypřísadysinavícmůžetesnadnokoupit v supermarketu, takže se nemusítebát, že je neseženete.Nejvíc se mi tulíbí, žemajívelkývýběrzdravýchreceptů.Mrknětena: www.albert.cz

Recepty online a Top recepty

%d0%be%d0%b021Pokudmáteradějivařenítypu “co dům dal”, tedyjídlavymyšlenáhospodyňkami a neprofesionálnímikuchaři, zkustestránku Top recepty (www.toprecepty.cz) neboRecepty online (www.receptyonline.cz).Na těchtostránkáchmůžereceptysdíletvlastněskorokaždý.Můžetesizaložitprofil, receptysiukládat a hodnotit.Určitě se tadydánajíthodnědobrýchjídel.Zdá se mi ale, ževětšina je založenánaklasickýchčeskýchingrediencích. Jájsemtakovýexperimentátor, takžeradějivařímúplnénovinky.Navíc se opravdusnažímvařit co nejzdravěji, používat co nejvícečerstvézeleniny, co nejméněcukru a tuku, takženatěchtostránkáchmusímvolitrecepty s trochuvětšíopatrností.