main

Kdenakupuji online letenky

%d0%be%d0%b025I když je dovolená s dítětemkolikrátspíšeočistecnežliodpočinek, člověkzkrátkamusíalespoňjednouzarokvypadnout z každodennírutinyaněkamvyrazit. Nejsemzarytýmfanouškemcestovníchkanceláří, všesirádazařizujisama, takžeidovolenou a letenky do zahraničířešímposvém. Pokud je totižčlověktrochuflexibilní, můženainternetusehnatopravduhodněvýhodnéletenkyneboizájezdy.

Co myslímtím “flexibilní”: levnéletenkymůžetenajítobzvlášťpokudmáte to štěstí, že se nemusíteříditpouzepředepsanoudovolenou a školnímiprázdninami a nevadívám, žemožnábudeteodlétat v pětráno a vracet se o půlnoci. My to štěstímáme.Dítěještěnechodí do školy a manželpodniká, takžesidovolenoumůžemenaplánovatvíceméněnakdykoli a můžemebýtitroškuspontánní.

Kdyžzačínámmítpocit, žetudovolenouopravduvšichnipotřebujeme, začínámpravidelněmonitorovatrůznéstránky s levnýmiletenkami.Jakmile se objevílevnánabídka do zajímavédestinace, volámmanželovi a většinouještětentýž den kupuji. Nemusímnikamchodit, s nikým se radit, poslouchat, jak se měpaní v cestovníagentuřesnažípřesvědčit pro ten dražší hotel.Stačí mi můjvlastníúsudek a kreditka (vlastněanitunepotřebuju, dá se platitpřevodem z účtu).

Pelikán

%d0%be%d0%b023UžněkolikrátjsemletenkykupovalapřesstránkuPelikán (www.pelikan.cz).Mají tam totižihodněakčníchnabídekpobytů, většinou do evropskýchměsttřebanaprodlouženývíkend. JeštěpřednarozenímJendyjsmetakhle s mužemnapárdníutekli do Říma a ipřirodičovskýchpovinnostech se námjednoupodařilozajetsinatřidnydo Barcelony. Pokaždézavelminízkoucenu – vždyjsme se vešli do desetitisíc se všímvšudy (zaoba). Na tétoidalšíchstránkáchsinavícmůžetenavolitmnohoodletovýchletišť, takžekdyžnapříkladbydlítenaMoravě, můžetenajednouhledatodlety z Brna, Prahy, VídněiBratislavy.

Letuška

%d0%be%d0%b024LevnéletenkyjsemmnohokrátvidělainastránkáchLetuška (www.letuska.cz). Tam můžetekupovatlevnéletenkyišestměsícůdopředu.Majídobroumapuceléhosvěta, kdejsouzobrazenynejlevnějšíletenky, kterénabízejí.Můžetetakvybíratopravdujenpodleceny.KliknetetřebanaSeverníAmeriku a koukáte, že do Kaliforniemůžeteletětzaméněneždesettisíc. PřiletechpoEvropě se ale v kliduvejdete do dvoutisíczaletenku.Jájsemnatétostráncekupovalaletenky pro loňskoudovolenounaMajorce, kteroujsmesimimochodemmocužili.

Student Agency

To už je známá firma.Nehleděnajejichnázev, neposkytujíuž ale dávnoslužbyjenstudentům. I najejichstránkáchnajdetepoměrnělevnéletenky. Pravidelnějejichnabídkykontroluji, ale ještějsempřesněnicnekupovala.Majítotižhodnělevnýchletů z Vídně, což je pro nástrochu z ruky.